Produkter – När effektivitet spelar roll!

Produkter: Avfettning, rengöringsmedel, tvättmedel med specifika driftfördelar för industritvättar (metall). Även effektiva rengöringsprodukter för högtryckstvättar, skurmaskiner, dopptvättar och ultraljudstvättar. Våra produkter tillverkas med hög miljömedvetenhet.

Utbildning: Vi erbjuder självklart också relevant utbildning av berörd personal i användningen av Amfolytens produkter.

Vi samarbetar med bl a Schenker Logistics, DHL och Green Carrier för kvalitetssäkrade transporter.