Problemlösning – Vi kan hjälpa dig!

Vanliga problem

När man får in oljeemulsion i ett tvättbad är det vanligt att det uppstår problem med skum och oljeavskiljning. Det finns då möjlighet att tillsätta deemulgator som har till uppgift att spräcka emulsionen. Då försvinner skummet och oljan flyter upp till badytan. Oljan kan därefter lätt avlägsnas med hjälp av en oljeavskiljare.

Exempel i praktiken

 

 

 

 

 

 

Ovan från vänster till höger:

  1. Avfettningsbad med mycket skum och inemulgerad olja.
  2. Efter tillsats av fem droppar deemulgator lägger sig skummet, men oljan är kvar.
  3. Efter tillsats av tio droppar har skummet lagt sig och oljan samlas på ytan.
  4. Efter femton droppar ingen ytterligare effekt.

I detta exempel använde vi Amfoclean 142 för att lösa problemet. Du är välkommen att höra av dig till oss så kan vi diskutera vilken utmaning och problem ni behöver lösa.

Vi erbjuder många olika specialprodukter, detta är bara ett exempel bland många.

Kundanpassade lösningar

Vår verksamhet baseras på kundanpassad produktutveckling, produktionseffektivitet och problemlösning genom gedigen branscherfarenhet. Våra produkter innebär flera fördelar;

  • Effektiv och skonsam avfettning-/rengöring
  • Lågskummande
  • Oljeavskiljning
  • Avlägsnande av olja ur bad